Logo

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 411
80-852 Gdańsk
tel.: 660 022 130

 
Logo

Prawo jest dziedziną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno opierać się na przekonaniu, że sprawiedliwość sama się broni i jest silniejsza od prawa.

Do sprawiedliwości należy dążyć słowem i czynem, jednak w sposób umiejętny, bo nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy. W przypadku problemu prawnego warto zatem szukać profesjonalnej i fachowej pomocy adwokackiej, aby wykorzystać wszystkie możliwości obrony swoich praw, zanim będzie za późno. Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Kancelaria oferuje swoje usługi w sposób przystępny i fachowy, starając się, aby podejmowane działania nie stanowiły jedynie doraźnego rozwiązania problemu klientów, ale trwale zabezpieczały ich interesy.

Funkcje prawnika

Zawody prawnicze istnieją, by regulować stosunki między jednostkami ludzkimi, oraz między zespołami ludzkimi.

Już od starożytności prawnicy dokonywali tej regulacji w społeczeństwie, czego najlepszym przykładem jest prawo rzymskie. Poza tym zawody prawnicze istnieją po to aby: „reprezentować interesy ludzi i towarzyszyć im przy tym przed sądami i innymi organizacjami, przygotowywać i weryfikować dokumenty prawne, spełniać rolę mediatorów, arbitrów i negocjatorów, kształtować świadomość prawną społeczeństwa, chronić prawa człowieka oraz realizować sprawiedliwość”.

Zawód zaufania publicznego

Każdy zawód stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem pieczę w imieniu państwa powierzono w drodze ustawy samorządowi zawodowemu. Choć zgodnie z doktryną zawodami zaufania publicznego są wyłącznie profesje uregulowane w powyższy sposób, zaufanie publiczne samo w sobie stanowi czynnik niezbędny dla wykonywania wielu innych zawodów czy pełnienia innych stanowisk, w szczególności w roli funkcjonariusza publicznego.

Obecnie w Polsce 16 ustaw stanowi podstawę prawną działania 17 samorządów zawodów zaufania publicznego, sprawujących pieczę nad 19 takimi zawodami.