Zasady współpracy

We wszystkich rodzajach spraw proponowane są bardzo elastyczne stawki honorarium – możliwe są zarówno rozwiązania bazujące na wycenie poszczególnych czynności, stawce godzinowej  jak i na ryczałcie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie inne rozwiązania z zakresu wynagrodzenia.
W każdym przypadku wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie – po zapoznaniu się z daną sprawą oraz po ustaleniu stopnia jej skomplikowania oraz pracochłonności. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

2011 Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Cygan-Staszkiewicz - Wszelkie prawa zastrzeżone