Logo

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 411
80-852 Gdańsk
tel.: 660 022 130

 
Logo

Klienci indywidualni


Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:


Prawo cywilne
 • reprezentowanie interesów klienta przed sądami w postępowaniu cywilnym,
 • sporządzanie opinii cywilno-prawnych,
 • konsultacje o charakterze cywilno-prawnym,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • windykacja należności,
 • sprawy egzekucyjne,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • prawo lokalowe,

Prawo karne i karno-skarbowe
 • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz karno -skarbowym,
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych,
 • konsultacje o charakterze prawno-karnym,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym,
 • sprawy z zakresu prawa wykroczeń,
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżania.

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prowadzenie spraw rozwodowych ,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • postępowania majątkowe małżonków,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • pochodzenie dziecka,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Prawo spadkowe
 • reprezentowania klienta w sprawach związanych z nabyciem praw do spadku,
 • prowadzenie spraw o dział spadku,
 • uzyskanie zachowku.

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w formach
 • ustnych porad prawnych (udzielane na spotkaniu),
 • pisemnych opinii i analiz prawnych,
 • prowadzenia negocjacji,
 • sporządzania pism procesowych, pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i kasacji,
 • reprezentacji przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym oraz Sądem Najwyższym